Op deze pagina kun je alle podcasts van Onder Mijn Rode Paraplu vinden.

Je kunt luisteren naar onze podcast via de volgende media:


Laat Niki anders de Podcast even introduceren!

De Podcasts van Onder Mijn Rode Paraplu zijn geen eenheidsworst. Zo maken we afleveringen over verschillende onderwerpen en thema’s.
Lees daarom hieronder meer over de verschillende thema’s  en luister specifieke afleveringen terug!

Nieuwste podcast!

OMRP | Paraplupraatjes

In deze reguliere afleveringen spreken we sekswerkers zelf, deskundigen en wetenschappers over sekswerk met een specifiek thema: of het nu gaat over de geschiedenis van Sekswerk in Nederland, over sekswerk en mannelijkheid, Sekswerk en de zorg, sekswerk en mensenhandel, The whorearchy en meer.

Verknallen we de Wallen? | Thema afleveringen

De Wallen zijn volgens bewoners onleefbaar geworden en zijn woedend. De gemeenteraad zoekt naarstig naar oplossingen. Ligt het aan het uit de hand gelopen tourisme, de coffeeshops of de sekswerkers die actief zijn in het gebied. Hoe staat de buurt er voor in de ze tijden van de Corona pandemie. Zijn de gemoederen bedaard of zit het iedereen nog steeds hoog?

In deze thema afleveringen spreken we met alle betrokken partijen over de toekomst van sekswerk op de wallen. We spreken sekswerkers, buurtbewoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers, politie en politici over de situatie op de wallen en de 4 scenario’s die Femke Halsma heeft voorgesteld.

Les in de WRS | Thema Afleveringen

Na het stranden van de Wet Regulering Prostitutie is nu de Wet Regulering Sekswerk in de maak in Den Haag. Deze wet zal veel invloed hebben op sekswerkers en de beoefening van sekswerk en veel van de punten zijn omstreden. We spreken dan ook graag met voor en tegenstanders, critici, sekswerkers, juristen, politici en wetenschappers over dit wetsvoorstel zodat ook jij kan begrijpen wat er eigenlijk allemaal in staat.

Disclaimer

De OMRP podcast heeft als doelstelling om met zoveel mogelijk mensen te spreken die in de sekswerkindustrie actief zijn of zij die daarmee te maken hebben. Het bespreekbaar maken van seks en sekswerk kan als ingewikkeld worden ervaren en sommige gasten kunnen opvattingen en meningen uiten die niet of feitelijkheden zijn gebaseerd of die als beperkt ervaren kunnen worden. Opvattingen en meningen die in de podcast worden gedeeld door gasten, worden dan ook niet persé gedeeld door de OMRP podcast. Daarom kan de OMRP podcast dan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor uitspraken van gasten of hier aansprakelijk voor worden gesteld.