Op deze pagina kun je alle podcasts van Onder Mijn Rode Paraplu vinden.

Laat Niki anders de Podcast even introduceren!

Je kunt luisteren naar onze podcast via de volgende media:


De Podcasts van Onder Mijn Rode Paraplu zijn geen eenheidsworst. Zo bespreekt Niki in verschillende podcast afleveringen en seizoenen verschillende onderwerpen.

Lees daarom hieronder meer over de verschillende seizoenen en luister de specifieke afleveringen terug!

OMRP | Paraplupraatjes

In deze reguliere afleveringen spreken we sekswerkers zelf, deskundigen en wetenschappers over sekswerk met een specifiek thema: of het nu gaat over de geschiedenis van Sekswerk in Nederland, over sekswerk en mannelijkheid, Sekswerk en de zorg, sekswerk en mensenhandel, The whorearchy en meer.

Les in de WRS | Podcast Seizoen

Na het stranden van de Wet Regulering Prostitutie is nu de Wet Regulering Sekswerk in de maak in Den Haag. Deze wet zal veel invloed hebben op sekswerkers en de beoefening van sekswerk en veel van de punten zijn omstreden. We spreken dan ook graag met voor en tegenstanders, critici, sekswerkers, juristen, politici en wetenschappers over dit wetsvoorstel zodat ook jij kan begrijpen wat er eigenlijk allemaal in staat.

Het Seizoen Les in de WRS gaat verder begin 2021

Verknallen we de Wallen? | Podcast Seizoen

De Wallen zijn volgens bewoners onleefbaar geworden en zijn woedend. De gemeenteraad zoekt naarstig naar oplossingen. Ligt het aan het uit de hand gelopen tourisme, de coffeeshops of de sekswerkers die actief zijn in het gebied. Hoe staat de buurt er voor in de ze tijden van de Corona pandemie. Zijn de gemoederen bedaard of zit het iedereen nog steeds hoog?

In dit speciale seizoen zullen we spreken met alle betrokken partijen over de toekomst van sekswerk op de wallen. We spreken sekswerkers, buurtbewoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers, politie en politici over de situatie op de wallen en de 4 scenario’s die Femke Halsma heeft voorgesteld.